Hva skal du fremheve i videoen?

Publisert av My1Min

Dette kan du presentere i videoen:

Fortell helt kort om deg selv (f.eks. navn, alder og hvor du bor). Trekk frem det fra din erfaring eller dine egenskaper som du mener kvalifiserer deg for å søke jobben. Bruk det som er viktigst for den jobben du søker på. Klarer du også å fortelle om motivasjonen for hvorfor du ønsker denne jobben, er det positivt. Gjerne også hvorfor arbeidsgiveren bør invitere deg til intervju. Ved å fortelle hvorfor du vil ha jobben og hva du kan tilføre bedriften vil du øke dine sjanser for å bli kalt inn til jobbintervju. En motivert og lærevillig medarbeider er ofte hva arbeidsgivere ser etter. For mange stillinger blir tilstrekkelig opplæring gitt i jobben, så det er jobbsøkerens personlige egenskaper som ofte er viktig.

Vi gir deg ikke noe manus du skal lese opp, så ingen videosøknader skal bli like. Ved å presentere deg via My1Min® vil din potensielle arbeidsgiver se at du gjør mer for å få jobben, enn bare å sende et tradisjonelt søknadsbrev.

Er du ny i arbeidslivet og har kort CV? Da kan du bruke presentasjonen til å fortelle om de sidene ved deg som du mener er en styrke for jobben. Har du en CV med utdanning eller flere oppsummeringer av erfaring, kan du med presentasjonen ta frem det som er det vesentligste for jobben du søker, som øker sannsynligheten til å komme til jobbintervju. Skreddersy gjerne presentasjonen til hver stilling du søker på, og husk at du kan lage en video for hver jobb du søker.


» Gå til mine videoer

» Les mer om My1Min for jobbsøkere
Gå til innholdet