Use video to evaluate applications


Bruk video til å evaluere jobbsøknader

Formelle kvalifikasjoner og tidligere erfaringer er ikke nødvendigvis de viktigste kriteriene for å velge hvem du burde ansette. Personlige egenskaper og motivasjon for en jobb kan være avgjørende. Du burde derfor vurdere "soft skills" tidlig.

Stadig flere jobbsøkere bruker video sammen med jobbsøknadene og et økende antall arbeidsgivere ber søkerne sende videopresentasjoner sammen med CV-en. Det er mange årsaker til økende bruk av video, ikke bare som følge av Covid-19-situasjonen.

Du kan spare mye tid hvis du får et raskt inntrykk av personen bak CV-en. Spesielt hvis du mottar mange søknader med ganske lik bakgrunn og erfaring. For å redusere antall korte telefon- og videomøter for å få et førsteinntrykk, søker mange arbeidsgivere opp kandidater i sosiale medier, for å prøve å danne seg et inntrykk. Bortsett fra LinkedIn-profiler gir de fleste sosiale medieprofiler private inntrykk av en kandidat og er derfor ikke den beste kilden til å få et riktig førsteinntrykk. Å be søkere å sende en kort videopresentasjon sammen med CV-en vil gi deg en ekstra dimensjon å evaluere. Dette vil gi deg et bedre inntrykk av personen bak søknaden, ikke bare en liste over hva de har gjort tidligere. Resultatet er færre og bedre kvalitet på førstegangsintervjuene.

Verktøy som My1Min hjelper arbeidsgivere å møte personen bak CV-en allerede når du mottar søknaden, som gir deg mange fordeler;

• En video avdekker personlige kvaliteter og inntrykk som er vanskelig å formidle skriftlig. Alle som deltar i beslutningen om hvem som skal ansettes får vurdert både personlige og profesjonelle egenskaper tidlig. Jo mer motivert søkerne er for en ledig stilling, jo flere vil sende en videopresentasjon sammen med søknaden, som gir fordeler i vurderingen.

• Med en audiovisuell presentasjon av entusiasme, energi og generell motivasjon får du et mer komplett første inntrykk enn bare å vurdere CV-er. Med begrenset videotid må søkeren fokusere på hva de anser vil være mest relevant for jobben.

• Videopresentasjoner hjelper å beslutte hvilke kandidater en burde intervjue. Mye tid og ressurser vil spares når en kan velge kandidater uten å måtte ha et møte eller telefonsamtale med alle relevante kandidater.

• Søkerne kan umiddelbart vise spesiell interesse for den ledige jobben. Det vil skille ut de som spiller inn en unik video fra de som bare sender en generell videopresentasjon, for eksempel publisert i flere sosiale medier.

• En video er ikke en CV. Med kort varighet burde søkerne fokusere mer på deres personlige sider og ikke bare fortelle om sin formelle bakgrunn. Dette vil gi et mer sammensatt inntrykk av kandidatene.

• Video gir mer informasjon for bedre å forberede seg til et personlig fysisk eller digitalt intervju, spesielt viktig nå som følge av Covid-19-pandemien.

Med My1Min kan du også velge ut dine favorittkandidater og så invitere til et enveis, innspilt videointervju, hvor dine spørsmål kommer opp på skjermen under innspillingen.

» Les hvorfor du bør bruke My1Min når du ansetter