Tips om gode svar i et jobbintervjuTips om gode svar i jobbintervju

Jobbsøkere: Tenk igjennom svar på typiske intervjuspørsmål.

Selv om de fleste arbeidsgivere utarbeider sine egne spørsmål til jobbintervjuer, er det noen spørsmål som er gjennomgående for mange intervjuer. Formuleringen kan være ulik, men målet er å få avklart mange av de samme tingene.

Foruten generelle spørsmål om din CV er det vanlig å fortelle litt om seg selv – sin livssituasjon, hvor man bor (i forhold til reisevei til jobben) og fritidssysler, som sier noe om ens personlighet. Noen typiske spørsmål du burde forberede deg på å kunne besvare er:

Hva er dine sterke sider?

Alle har kvaliteter og spørsmålet stilles for å se hva du er god til og hva som gjør at du er den beste til akkurat dette. Tenk igjennom om du har eksempler på hvordan du har brukt dine sterke sider i jobbsammenheng, så du er bevisst på hva du er god til. Eksemplene her kan skille deg fra øvrige kandidater.

Hva er dine mindre sterke (eller svake) sider?

Alle har selvfølgelig også dårlige sider. Poenget med dette spørsmålet er ikke at du skal vise hvor dårlig du er til ulike ting, men om du er bevisst på hva du ikke er god til, og hva du gjør hvis du kommer opp i situasjoner du ikke er flink på. Viser du en vilje til å lære og forbedre disse sidene, kan du snu svake sider til noe positivt. Gode svar om svake sider kan ofte eliminere frykten for å ansette noen, hvis man viser at man enten jobber for å forbedre disse, eller om man gjør noe for å unngå situasjoner de dukker opp.

Hva gjør du om 1/3/5/10 år?

En arbeidsgiver ønsker å vite hvor lenge du ser for deg å være i den stillingen du søker på, og hvor du ser for deg at din karriere vil utvikles. Derfor er det nyttig å stille et spørsmål om fremtiden, så du gis mulighet til å fortelle hva du ønsker å jobbe med i fremtiden. Noen forteller at de ser for seg en urealistisk rask karrierestige, mens andre sier at de ikke har noen større karriereambisjoner. Hva som er riktig for dine drømmer og mål, og for den nye arbeidsgiveren, er selvsagt individuelt, men viktig å tenke igjennom i forkant. Dette kan gi arbeidsgiveren mulighet til å se for seg hvilke utviklingsplaner som kan passe for deg som en mulig ny medarbeider.

Hva gjør du om du ikke får jobben?

Å vite hva du vil gjøre om du ikke får denne jobben forteller en arbeidsgiver om du bare er på jakt etter en jobb, eller om du brenner for en jobb i denne virksomheten eller i denne type stilling et annet sted.

Hvorfor vil du ha denne jobben?

Her vil du få mulighet til å fortelle hva din motivasjon til å jobbe akkurat her, i akkurat denne stillingen. Tenk igjennom hvorfor du ønsker jobben, og prøv å formidle det kort og enkelt, så vil du synliggjøre hvor motivert du er til å gjøre en god jobb, sette deg inn i arbeidsoppgavene og bidra til et godt arbeidsmiljø.

Hva motiverer deg i jobben?

Det finnes mange spørsmålstillinger for å avdekke din motivasjon for en jobb, men like viktig er å avdekke hva som driver deg, eller hva du motiveres av (og demotiveres av) i det daglige arbeidet. Hva påvirker deg positivt og hva gjør du for å få flest mulige positive påvirkninger? Hva påvirker deg negativt og hva gjør du for å unngå å bli påvirket eller å snu noe negativt til noe positivt igjen?

Hvordan takler du stress eller press?

Med et slikt spørsmål vil du som oftest måtte gi et eksempel på hvordan du jobber i stressede situasjoner, for å formidle hvordan du håndterer dette. Hva du blir stresset av og hva du gjør for å roe deg ned kan være viktig å formidle.

Hvorfor skal vi ansette deg?

Dette spørsmålet gir deg en god mulighet til å fortelle akkurat hvorfor du er den beste kandidaten til jobben. Klarer du å definere dine kvaliteter i forhold til denne stillingen, og å overbevise arbeidsgiveren om at du er rett person for dem, kan det veie tungt på vektskålen i vurdering av de ulike kandidatene.

Hvordan vil andre beskrive deg?

Du kan få spørsmål om både hvordan du vil beskrive deg selv, hvordan en tidligere kollega eller sjef ville beskrevet deg, og hvordan venner vil beskrive deg. Alle svar vil bidra til å danne et bilde av deg som person, og er nyttig å tenke igjennom i forkant av et jobbintervju.

Ser du på deg selv som målrettet/selvstendig/pliktoppfyllende/kreativ m.m.

For en arbeidsgiver er det viktig å avdekke hvordan du oppfatter deg selv, og de kan stille mange ulike spørsmål om hvordan du tenker. Felles for slike direkte spørsmål er å gi deg mulighet til å svare ja eller nei og begrunne hvorfor. Når du er klar over at de ønsker mer enn et ja- eller nei-svar, kan du begrunne det i samme svar, og slippe å få oppfølgingsspørsmål om å begrunne hvorfor.

I tillegg vil du selvfølgelig få spørsmål om din bakgrunn, for å utdype hva arbeidsgiveren allerede har lest i CV-en din. Har du noen ”hull”, dvs. tidsrom du ikke har fylt med utdannelse eller arbeid, vil du måtte forklare hvorfor du har det. Har du eksempelvis reist jorden rundt i et år, er det et godt svar som viser at du har brukt tid på å oppleve nye steder og bli kjent med andre kulturer. Det er ingenting i veien for at du også skriver opp dette i CV-en, så de allerede er klar over hva du fylte tiden din med.

Det finnes utallige mulige spørsmål å få i et jobbintervju, så dette er bare et utvalg. Vi anbefaler deg å søke rundt etter typiske spørsmål du kan få i forkant av intervju, så du kan stille mest mulig forberedt.

» Gå til mine videoer

» Les hvordan My1Min hjelper deg å få jobbintervju


Del på Facebook