Behandle søknader
Velg en søknadsmappe i ditt arkiv for å vurdere mottatte søknader. Øverst til venstre kan du flytte til andre søknadsmapper. Her kan du også søke etter navn på jobbsøkere, dersom du skal finne en bestemt kandidat.
 
 
soknader.png
 

Søknadskolonnene viser


Rangering

Du kan rangere jobbsøkere ved hjelp av fire smiley´s. Klikk på smiley-ikonet flere ganger for å endre disse. Siste lagrede smiley vises her, så hvis du eksempelvis har gitt et gult ansikt ("kanskje") og din kollega senere endrer denne til grønt ansikt ("ja"), vil det grønne ansiktet vises.

Navn

Jobbsøkerens navn.

Dato

Dato for når søknaden ble mottatt.

Vis profil / søknad

Her kan du lese søknadstekst og finner også link til både video og CV.

Vis CV

Her kan du og/eller laste ned jobbsøkerens CV. Visse nettlesere laster ned CV fremfor å vise denne.

Vis 1Min. Vid.

Her kan du se jobbsøkerens 1-minutts videopresentasjon, hvis dette er videomuligheten som følger stillingen.

Vis 3Min.Vid.

Her kan du se jobbsøkerens 3-minutters videopresentasjon, hvis dette er videomuligheten som følger stillingen. Spørsmålene jobbsøkerne har fått opp på skjermen under innspillingen er listet opp under visningsskjermen din.

Chat

Her kan du sende chatmeldinger til jobbsøkeren eller lese mottatte chatmeldinger.

Intern kommentar

Her kan du og dine kollegaer skrive interne kommentarer om hver jobbsøker.

Velg

Her kan du huke av jobbsøkere du ønsker å svare flere samtidig, invitere til å spille inn 3-minutters video eller sende avslag og avslutte prosessen.

Du kan sortere jobbsøkere etter rangering (smiley´s), navn og dato for når søknadene er mottatt.


Flere handlinger

Øverst til høyre har du tre muligheter overfor en eller flere jobbsøkere samtidig:

Svar flere

Her får du opp en tekstboks for å sende samme chat-melding til flere jobbsøkere samtidig. Du må først velge hvem som skal motta beskjeden ved å klikke i "Velg"-kolonnen til høyre for de ulike jobbsøkerne, eller "Velg alle" til høyre for å sende samme beskjed til samtlige.

Inviter til 3 min

Ønsker du å velge jobbsøkere som allerede har laget en 1-minutts videopresentasjon til en grundigere utsiling, gjennom å besvare inntil 5 spørsmål i en video, velger du først hvilke jobbsøkere du vil invitere (eksempelvis alle merket som "Favoritt" med hjerte-smiley) og klikker "Inviter til 3 min". Du får da opp et tekstfelt hvor du skriver hva du ønsker jobbsøkeren skal gjøre (de mottar individuell melding i chat-boksen sin) og fyll ut inntil 5 spørsmål du vil de skal besvare i en ny video på opptil 3 minutter.

Send avslag

For å sende avslag velger du først hvilke jobbsøkere som skal få avslag (eksempelvis alle merket med "Sur munn"). Du får da opp et tekstfelt hvor du skriver en hyggelig melding om at de dessverre ikke går videre i prosessen. Når du velger "Send avslag" vil søknadsprosessen overfor denne/disse jobbsøker(e) avsluttes. Chat-boksen blir deaktiver, så dere ikke lengre har mulighet til å sende meldinger til hverandre. Deres navn blir også strøket ut i din oversikt over søkere, for å markere at de har fått avslag. Det er ikke mulig å reversere et avslag.
 
 
» Registrer din bedrift nå
employer_lykketil.png