Bra svar på anställningsintervjun


Bra svar på anställningsintervjun

Arbetssökande: Tänk igenom bra svar på vanliga frågor inför anställningsintervjun.

Trots att de flesta arbetsgivare förbereder sina egna frågor till anställningsintervjuer finns det vissa frågor som är genomgående för många intervjuer. Formuleringen kan skilja sig, men man vill få fram samma saker egentligen.

Förutom allmänna frågor angående ditt CV är det vanligt att berätta lite om sig själv: livssituation, var man bor (pendling till jobbet) och fritidsintressen som avslöjar något om ens personlighet. Några typiska frågor som du bör förbereda dig på att kunna besvara är:

Vad är dina starka sidor?

Alla frågor ställt för att se vad du är bra på och vad som gör dig till den bästa kandidaten till just detta jobb. Fundera på om du kan nämna några exempel på hur du har använt dig av dina styrkor på jobbet för att bevisa vad du är bra på. Dessa exemplen kan skilja dig från övriga kandidater.


Vilka är dina mindre starka (eller svaga) sidor?

Alla har självklart även dåliga sidor. Poängen med denna fråga är inte att du ska visa hur dålig du är på olika saker utan om du är medveten om vad du inte är bra på och vad du gör om du fastnar i en situation du inte är så bekväm i. Om du visar att du är villig att lära dig och förbättra dessa sidor kan du göra dina svagheter till något positivt. Bra svar angående svaga sidor kan ofta eliminera rädslan för att anställa någon om man visar att man antingen jobbar på att bättra sig, eller om man gör något för att undvika situationer där de kan dyka upp.


Vad sysslar du med om 1/3/5/10 år?

En arbetsgivare vill veta hur länge du föreställer dig att vara i den tjänsten du ansöker om och hur du föreställer dig att din karriär kommer att utvecklas. Därför är det nyttigt att ställa en fråga om framtide så att du får möjlighet att säga vad du vill arbeta med i framtiden. Vissa visar att de planerar en orealistiskt snabb karriärklättring, medan andra visar att de inte har några större karriärambitioner. Det som är rätt för dina drömmar och mål samt för den nya arbetsgivaren är naturligtvis individuellt, men det är viktigt att tänka igenom i förväg. Detta kan ge arbetsgivaren möjlighet att själv se vilka utvecklingsplaner som kan passa dig som potentiell ny medarbetare.


Vad gör du om du inte får jobbet?

Att veta vad du ska göra om du inte får det här jobbet visar en arbetsgivare om du bara är på jakt efter ett jobb eller om du brinner för ett jobb i den här branschen och vill ha ett sådant jobb någon annanstans istället.


Varför vill du det här jobbet?

Här har du möjlighet att berätta om din motivation att arbeta just här med just denna tjänst. Tänk igenom varför du vill ha jobbet och försök förmedla det kort och enkelt, så om du vill visa hur motiverad att göra ett bra jobb ska du sätta dig in arbetsuppgiften och bidra till en trivsam arbetsmiljö.


Vad motiverar dig i ditt jobb?

Det finns många frågeställningar som kan användas till att avslöja din motivation till ett jobb, men det är lika viktigt att avslöja vad som driver dig, eller vad du blir motiverad/omotiverad av i ditt dagliga arbete. Vad påverkar dig positivt och vad gör du för att få högsta möjliga positiva påverkan? Vad påverkar dig negativt och vad gör du för att undvika att påverkas eller för att vända något negativt till något positivt igen?


Hur tacklar du stress eller press?

Med sådana frågor måste du oftast ge ett exempel på hur du arbetar i stressade situationer för att förmedla hur du hanterar detta. Vad du blir stressad av och vad du gör för att lugna ner dig kan vara viktigt att förmedla.


Varför ska vi anställa dig?

Denna fråga ger dig en bra möjlighet att berätta exakt varför du är den bästa kandidaten för jobbet. Om du lyckas definiera dina egenskaper i förhållande till denna tjänst och övertyga arbetsgivaren om att du är rätt person för dem kan det väga tungt när det gäller bedömning av de olika kandidaterna.


Hur skulle andra beskriva dig?

Du kan både få frågor om hur du skulle beskriva dig själv, hur en tidigare kollega eller chef skulle beskriva dig och hur dina vänner skulle beskriva dig. Alla svar kommer att bidra till att skapa en bild av hur du är som person och det är något som är bra att tänka igenom innan en anställningsintervju.


Ser du dig själv som målinriktad/självständig/plikttrogen/kreativ m.m.

För en arbetsgivare är det viktigt att se hur du uppfattar dig själv och de kan ställa många olika frågor om hur du tänker. Gemensamt för dessa direkta frågor är att de ger dig möjlighet att svara ja eller nej och förklara varför. Om du vet att de vill ha mer än ett ja eller nej svar kan du motivera det i samma svar och undvika att få följdfrågor.


Dessutom kommer du naturligtvis få frågor om din bakgrund för att fördjupa dig i vad arbetsgivaren redan har läst i ditt CV. Om du har några “hål”, dvs. perioder under vilka du inte har arbetat eller studerat, måste du förklara varför. Om du till exempel har rest runt jorden i ett år är detta ett bra svar som visar att du har tagit dig tid till att uppleva nya platser och lära känna andra kulturer. Du kan också självklart skriva detta i ditt CV så att de redan är medveten om vad du har gjort med din tid.


Det finns ett otaligt antal frågor som du kan få under en anställningsintervju så det här är endast ett mindre urval. Vi rekommenderar att du orienterar dig runt bland alla typiska frågor du kan få inför en intervjun så att du kan vara så förberedd som möjligt.» Gå till hjälpsidorna

» Läs information om My1Min för arbetssökande