Fördelarna med att använda en videopresentation när du ansöker om ett jobb


Fördelarna med att använda en videopresentation när du ansöker om ett jobb


För att hitta de lämpligaste kandidaterna kommer organisationen att upprätta en dialog med sökandena. Fram till mycket nyligen började dialogen huvudsakligen genom skriftlig kommunikation.

Sen, med lite tur, kunde en sökande bli inbjuden till en personlig intervju. Ett personligt möte kommer att ge en mer omfattande bild av en kandidat än vad som framgår av ett formellt CV. Att uttrycka våra idéer och färdigheter på ett personligt sätt är trots allt övertygande. Det gör det möjligt för oss att tydligare visa olika aspekter av vår personlighet och förmåga. En "lämplig kandidat" är mycket mer än bara fakta på ett papper.

Betydelsen av "personen bakom CV:t"

Det moderna samhället innebär ökad medvetenhet om behovet av att se att varje anställd representerar mycket mer än bara de uppgifter som ska utföras. Denna medvetenhet påverkar hur nya talanger väljs ut till arbetsplatsen. Med framsteg inom personalområdet inser vi att värdet av en anställd inte längre är begränsad till en viss uppsättning av färdigheter.

Personlighet spelar en nyckelroll när en person anställs i ett lag eller ett projekt. Attityd, kroppsspråk, kommunikationsförmåga och hur vi relaterar till andra är viktiga delar i urvalsprocessen. En personlig intervju ger oss ett utmärkt tillfälle att uttrycka vår personlighet. Både arbetsgivare och arbetssökande förlorar på att urvalet enbart baseras på papper eller en digital profil.Tekniken är här för att hjälpa till

När du ansöker om ett jobb, är ditt första mål att bli inbjuden till en intervju. En sådan inbjudan öppnar dörren till ett utbyte som kan vara gynnsamt för båda sidor. Med introduktionen av kommunikation via videopresentationer har processen blivit mer effektiviserad.

Tyvärr har många kompetenta människor sållats bort från urvalsprocessen innan de får möjlighet att presentera sig. Lyckligtvis är tekniken nu här för att hjälpa till.Påverkan av det nya formatet

De nya sätten att välja talanger förlitar sig inte längre enbart på vad det skrivna språket kan säga oss. Hur är det möjligt att göra ett adekvat förhandsval om vi saknar viktiga uppgifter? Företagen har nu ett nytt verktyg för att genomföra valet på ett mer effektivt sätt - videopresentationer.

Videon är ett format som har funnits ett tag men som nu verkligen har blivit användbart och kan visa sin fulla potential. Även i anställningsprocessen. Internet och snabbare dataöverföring tillåter åtkomst till video med mycket bättre audiovisuell kvalitet än för några år sedan. När en arbetsgivare klickar på en länk kan han se och höra kandidaten som tidigare bara var en bit papper.

Här är fördelar för både arbetssökande och arbetsgivare.Ett sätt att träffa personen på en gång

En kort video som presenterar en kandidat kompletterar CV:t i urvalsprocessen. Vi kan omedelbart förstå vad talangen är, hur den uttrycks, kandidatens motivation och vad han eller hon kan berätta för oss i ett första möte. Informationen i denna presentation är värdefull, inte bara för icke-verbala eller kommunikationsskäl, men också för meddelandet självt.

Kandidaterna vet att de gör en kort presentation, så de kommer att försöka presentera sina viktigaste punkter och personlighetsdrag. Denna snabba och effektiva kommunikation kommer att minska risken för att de bästa kandidaterna utesluts från urvalsprocessen.Vårt bästa personliga brev

En bild säger mer än tusen ord. Föreställ dig värdet av en helt inspelad minut!

En videopresentation är ett värdefullt tillfälle att uttrycka oss utan att behöva vänta på en intervju. Det är ett snabbt och effektivt sätt att visa vem vi är. Kort sagt, det är en utmärkt möjlighet att etablera ett förhållande som är mycket mer personligt än det som kan uppnås med ett CV. Den korta videon på en minut eller mindre kan vara nyckeln som öppnar dörren till ditt nya jobb.Ett enkelt verktyg för företag och kandidater


Videopresentationen är ett verktyg med viktiga fördelar både för de som ansvarar för urvalsprocessen och för kandidaterna.

• Det ger mer relevant information till förhandsvalet.

• Den visar kandidatens mänskliga sida.

• Det betonar olika aspekter av CV:t och fungerar som den första kontakten före en eventuell intervju.

• På bara en minut kommer du ha lagt till både ansikte och röst till ditt CV.

• Det ger kandidaten möjlighet att visa sina kommunikationsförmåga och framföra den mest relevanta fakta.

• Det hjälper till att förhindra överraskningar och sparar tid och resurser i en senare intervju.

• För kandidaten kan det ge en konkurrensfördel gentemot andra sökande.

• Det kan också bidra till att eliminera potentiella fördomar.

• Sökande kan ha fullständig kontroll över sin video och kan ta bort det närhelst de vill.
Varför inte spela in en videopresentation och se resultatet med egna ögon?Den första videopresentationen

Det finns ingen enskild bästa regel för att göra en videopresentation. Försök att vara dig själv. Var uppmärksam på vilket intryck och vilket meddelande du vill förmedla. Och kom ihåg att du bara har en minut.

Precis som med CV, är det möjligt att skapa en presentation skräddarsydd för varje arbetsansökan. Detta visar speciellt intresse för positionen, och du kan lättare förmedla hur du skulle leverera de krav som arbetsgivaren letar efter.

Du kan göra ett antal försök tills du uppnår det resultat du vill skicka till din potentiella arbetsgivare. Detta kommer också att ge dig användbar kommunikationsutbildning som kommer att gynna dig i arbetsintervjun.


» Läs information om My1Min för arbetssökande