Hur video kan förbättra anställningsprocessen


Hur video kan förbättra anställningsprocessen


Att hitta bra medarbetare kan vara en tidskrävande utmaning för de flesta organisationer.

Det finns många fördelar om potentiella talanger upptäcks redan i den inledande fasen av urvalsprocessen. Läs hur användningen av videopresentation påverkar förhandsgranskningen och fördelarna med att använda den här metoden när du anställer.

Vad är en videopresentation?

Eftersom tid är dyrbart bör en videopresentation vara högst en minut. Detta bör ge kandidater tillräcklig tid för att göra en kort presentation av de viktigaste punkterna som de vill framföra.

Arbetssökande som vill använda video för att presentera sig bör inte bara skicka en video-fil eller ladda upp den till sociala medier. Medvetenhet om säkerhetsfrågor på nätet, till exempel att förlora kontrollen över sin egen video och risken för att den kommer att visas i ett annat sammanhang senare innebär att många sökande tvekar över att använda denna form av presentation. Lösningen är att spela in en video som de själva har full kontroll över och kan permanent radera när de vill.


Fördelar i urvalsprocessen

När arbetssökande inkluderar en videopresentation med sin ansökan finns det flera fördelar:

  • • Vi får mer information om kandidaten. En video avslöjar personlighetsaspekter som är svåra att förmedla genom papper eller en PDF-fil. Personliga och professionella kvaliteter kan bedömas av alla som deltar i beslutsprocessen .Proaktiva kandidater kommer sannolikt att inkludera en videopresentation, som ger fördelar i kategorisering och urval.

  • • Vi får en snabb och visuell presentation av intressen och allmän motivation. Med begränsad tid på videon kommer sökanden att fokusera på vad de anser vara mest relevant.

  • • Med en videopresentation kan vi lättare välja kandidater som ska intervjuas. Vi sparar tid och resurser när vi kan göra ett urval utan att behöva träffa alla relevanta kandidater.

  • • Med denna mer personliga form av kommunikation kan sökanden omedelbart visa sitt intresse för tjänsten. Det urskiljer dem som skickar en personlig och unik video från de som skickar en allmän video publicerad på deras sociala nätverk eller hemsida.

  • • Det är inte ett CV. Med kort varaktighet måste kandidaterna fokusera mer på att visa sina personliga och mänskliga sidor och inte bara upprepa sitt CV. Sammantaget kommer detta att ge en mer omfattande bild av kandidaten.

  • • Det ger oss information för att bättre förbereda oss för en ansikte mot ansikte intervju. Vi kan lättare identifiera talanger som annars skulle ha gått obemärkt, förbereda intervjun med större precision, förkorta intervjuperioden etc.

  • • Videon kan innehålla information som vanligen inte ingår i ett CV men som är viktigt för jobbet i fråga.

  • • Videopresentation är ett snabbt och billigt verktyg i urvalsprocessen. I utvärderingen tar det bara en minut att få ett intryck . För att komma åt den behöver du bara en webbläsare.

  • • Det visar vad kandidaten finner attraktiv med jobbet och visar mer om kandidatens intressen och motivation.


Effektivitet vid förhandsval

När vi använder verktyget korrekt kan fördelarna med video få en mycket positiv inverkan på rekryteringsprocessen.

Det främsta som fångas i videopresentationer är en tidig identifiering av talang. Proaktiva profiler, med bra sociala och kommunikativa färdigheter, är intressanta för de flesta jobbroller. De ger vanligtvis positiva värden till de flesta arbetslag och kan främja konstruktiva kommunikationsflöden i hela organisationen. Denna aspekt blir mer relevant och viktig varje dag.

Eftersom videopresentationer är en bra introduktion till en intervju gör de det enklare att minska antalet intervjuer.

Slutligen ger videopresentationer oss mycket mer information om kandidaten än vad som var tillgängligt för oss tidigare. Uttryck, utseende och innehåll kan analyseras för att bedöma huruvida en kandidat ska inbjudas till en intervju. Detta bör hjälpa oss att fatta beslut som är mindre godtyckliga eller enbart inriktade på formell kompetens eller tidigare arbetserfarenhet.

Användningen av videopresentation kan hjälpa oss att effektivisera urvalsprocessen. Det sparar inte bara tid och resurser utan ger oss också möjlighet att mer effektivt identifiera de talanger vi behöver.

Det är ett lätt verktyg att införliva som ger positiva fördelar. Är det inte dags att utnyttja detta verktyg till sin fulla potential?» Läs information om My1Min för arbetsgivare