Vad avgör vem du anställer?


Vad avgör vem du anställer?

Arbetsgivare: Vad är viktigast av karaktär eller betyg?

Det moderna arbetslivet förändras. Fler och fler personer går högre utbildning och många kandidater fyller de formella kraven för en tjänst. Sättet vi rekryterar nya medarbetare förändras också, och personliga egenskaper spelar en mer avgörande roll under anställningsprocessen. För många tjänster är formella krav nödvändiga. Det som skiljer två kandidaters vars utbildning och betyg är likartade ligger i deras personliga karaktär. Personlighet kan därför vara den avgörande faktorn för vem som anställs. Den nyanställda ska passar in i ett team, återspegla företagskulturen och värden, samt ha rätt inställning till den specifika tjänsten. Dessutom måste dom ha förmåga att lära sig nya kunskaper och träna upp sin färdigheter.

Idag kan arbetsgivare göra en grundligare undersökning av sökande än tidigare tack vare internet med sökmotorer och sociala medier. Målet är att skapa en så korrekt bild av en sökande som möjligt, där många arbetsgivare baserar sitt första intryck på en bild och inlägg i sociala medier. Frågan är om du hittar rätt kandidater att bjuda in till ett första möte. En utmaning är att bilder och webbsökningar inte alltid visar en korrekt bild.

Desto tidigare i anställningsprocessen som du får se kandidatens personliga egenskaper, ju snabbare kommer du att kunna ta ett beslut om vem du ska anställa. Om du idag sållar ut kandidater baserat på utbildningsnivå, arbetserfarenhet och om själva ansökningsbrevet är välskrivet med korrekt stavning och grammatik, så är det kanske dags att överväga att modernisera processen.

Vad värderar du högst av karaktär [egenskaper och styrka hos en person], eller betyg [tal/bokstav som målvärde för prestation]? Hur har du tidigare lyckats välja rätt kandidater till intervju baserat på ansökningsbrev och CV?

» Gå till hjälpsidorna

» Läs information om My1Min för arbetsgivare