Fordeler med å bruke video når du søker jobbFordelene ved å bruke videopresentasjon når du søker jobb

I hver stillingsutlysning viser en organisasjon at de er åpne for å finne den mest passende kandidaten. Det etableres derfor en dialog mellom søkerne og selskapet.

Inntil nylig bestod dialogen i skriftlig kommunikasjon i første omgang, og deretter, med litt hell, et personlig møte. Men det er slik at det først er under et personlig intervju at det er mulig å se flere sider av en jobbsøker, enn bare CV-en. Selve kommunikasjonen er mer komplett i et intervju. Våre uttrykk for ideer og ferdigheter er på en personlig måte alltid overbevisende, spesielt fordi vi mer effektivt og konsentrert kan vise flere sider ved vår personlighet og faglige evner, når man «ser» hverandre. En «passende kandidat» er ofte mer enn bare utdannelse og jobberfaring.

Endringer i betydningen av "hvem som er «bak» CV-en"

Det nye årtusenet gir oss mange endringer. Blant dem er endringen hvor en også må forstå at hver person betyr mye mer enn bare arbeidsoppgavene som skal utføres. Det gjelder også for ledelsen ved valg av nye talenter. Personer og deres kompetanse synes mindre og mindre å kunne atskilles. Og takket være forskning og fremskritt innen også menneskelige ressurser er verdien av en arbeidstaker ikke lenger basert på en enkelt kompetanse eller et sett av ferdigheter.

Nå har vår personlighet, hvordan vi er og våre holdninger, blitt tildelt stor vekt i beslutningen når vi avgjør om vi skal ta med en person i et team eller et prosjekt. Kroppsspråk, vår evne til å kommunisere, måten vi overfører våre tanker og ideer, er allerede en viktig del av utvelgelsesprosessen for moderne bedrifter. I et personlig intervju kan vi uttrykke vår personlighet når vi forteller om våre ferdigheter og erfaringer. Men hvordan er det mulig for arbeidsgiver å gjøre dette i forkant av jobbintervju? Når vi muligens bare blir representert gjennom et papir eller en digital profil?

Teknologi har alltid løsningen

Hver gang vi søker på en jobb er det første spørsmålet: "kommer de til å ringe meg og invitere til et intervju?". Vi vet veldig godt at en slik invitasjon åpner døren for å kunne forklare oss mer i dybden og det er her arbeidsgiverne gjør seg opp en mening. Med innføring av kommunikasjon via videokonferanse ble prosessen mer strømlinjeformet. Men likevel må jobbsøkeren komme i posisjon til å bli valgt ut for en samtale, også om det er via videokonferanse.
Dessverre har mange kompetente personer blitt utelatt før de fikk vist hvilke verdier som kunne hatt betydning, som motivasjon og sine evner til å kommunisere og bygge relasjoner. Egenskaper det er vanskelig å vise kun gjennom den skriftlige søknaden, som oftest er oppsummering av studier og yrkeserfaring.

Virkningen av et nytt format

De nye verdiene for å velge ut et talent er ikke lenger avhengig av hva skriftspråket alene kan tilføre oss. Hvordan er det da mulig å foreta et tilstrekkelig forhåndsvalg hvis vi mangler viktige data? Som vi vil se nedenfor har bedrifter nå et nytt verktøy for å fullføre utvelgelsen på en mye mer effektiv måte: videopresentasjon av kandidater.

Videoen er et format som, selv om det har eksistert en stund, nå virkelig kommer til sin fulle rett. Også ved ansettelser. De enorme mulighetene for den digitale verden, internett og raskere dataoverføring muliggjør tilgang til video med mye bedre audiovisuell kvalitet enn bare for noen år siden. Når en arbeidsgiver bare klikker på en lenke kan de se og høre kandidaten som tidligere bare var bokstaver på et papir, uten personlighet.

Fordelene er enorme.

En måte å møte personen med en gang

En kort video med presentasjon av en kandidat utfyller CVen under utvelgelse av kandidater. Vi kan umiddelbart se hva talentet er, hvordan det uttrykkes, kandidatens motivasjon og hva de vil fortelle i en første kontakt. Informasjonen som kan hentes ut fra denne presentasjonen er av stor betydning. Ikke bare for det ikke-verbale språket eller kommunikasjonsevnen, men også for innholdet i meldingen som sendes.

Kandidaten vet at det er en kortfattet presentasjon, så de vil forsøke å legge frem sine viktigste poenger og hva som karakteriserer dem mest. Det gir derfor en rask og effektiv kommunikasjon, som gjør det mulig å forbedre utvelgelsen uten å gå glipp av de beste talentene under prosessen.

Vårt beste følgebrev

Et bilde er sier mer enn tusen ord. Tenk på verdien av et helt innspilt minutt!

Videopresentasjon er en svært verdifull mulighet til å uttrykke oss uten å måtte vente på mulighet til å komme til et intervju, som ikke hadde skjedd om en ikke hadde blitt valgt ut for et møte. Det er en veldig effektiv og rask måte å vise flere sider på. Kort sagt er det en flott mulighet til å oppnå en kontakt som er mye mer personlig enn hva en CV kan formidle. Den korte videoen på 1 minutt eller mindre kan være nøkkelen som åpner dørene til talentet ditt.

Et enkelt verktøy for bedrifter og kandidater

Presentasjon med video er et verktøy med viktige fordeler for både de som har ansvaret for utvelgelse og for kandidatene.

• Gir mer relevant informasjon til utvelgelsen.

• Det gjør det mulig å vise kandidatens menneskelige side.

• Fremhever ulike sider av CVen og fungerer som den første kontakten før et mulig intervju.

• På bare ett minutt har vi satt et ansikt og stemme til personen bak en CV.

• Gi kandidaten muligheten til å vise sine kommunikasjonsferdigheter, presentere seg og fortelle det mest relevante om seg selv og deres evner.

• Unngå overraskelser i intervjuet, og spar ressurser og tid.

• For kandidater gir det et konkurransefortrinn foran andre søkere.

• Viske ut potensielle fordommer.

Dette er noen av fordelene, men vi kunne skrevet flere. Hva med om du prøver å spille inn en videopresentasjon og se resultatet?

Den første videopresentasjonen

Det er ingen veiledning eller spesiell regel å følge når du lager en videopresentasjon. I alle fall, forsøk å være naturlig, overføre det inntrykket du ønsker, vær kommunikativ og utnytt på en smart måte den tiden du har.

Som med CV er det mulig å lage en presentasjon skreddersydd til hver jobbsøknad du ønsker å sende. Det vil vise spesiell interesse for stillingen, og du vil enklere synliggjøre at du kan levere på de kravene som arbeidsgiver søker.

Det er mulig å gjøre en rekke forsøk, til du oppnår det resultatet du ønsker. I tillegg vil det også fungere som trening for din måte å kommunisere på, som også kan gi fordeler når du møter til jobbintervju.

» Les hvordan My1Min hjelper deg å få jobbintervju


Del på Facebook