Video øker effektivitet ved ansettelseVideo øker effektivitet ved ansettelse

Arbeidsgivere: En av nøklene til en mer effektiv ansettelse er å oppdage potensielle talenter i den første fasen av utvelgelsesprosessen.

Å få et bedre inntrykk av kandidater ved utvelgelse til intervju blir en nøkkelfaktor for å oppnå mye mer tilfredsstillende resultater, i tillegg til tidlig å skaffe seg et bilde nærmere virkeligheten.

Vi vil i denne bloggen forklare hvordan bruk av videopresentasjon påvirker utsilingsprosessen, og hvilke fordeler vi kan oppnå ved å bruke denne metoden når vi ansetter nye medarbeidere.

Hva er en videopresentasjon?

Videopresentasjoner bør være en kort video på ett minutt, hvor kandidatene kan lage en kortfattet presentasjon og introdusere seg. I løpet av denne korte tiden vil kandidaten presentere en oversikt over deres kvaliteter og motivasjon for å søke på jobben.


Alle søkere må få samme varighet på inntil ett minutt, så de får like rammer for presentasjon.

For at jobbsøkere skal ville bruke video til å presentere seg, vil de ikke bare sende fra seg en videofil eller laste den opp i sosiale medier. Det oppfattes utrygt. Å sende fra seg og gi opp kontrollen over sin egen videopresentasjon, med fare for at den kan dukke opp i andre sammenhenger senere, fører til at svært få vil bruke denne presentasjonsformen. Isteden bør de spille inn en video de selv har full kontroll over og kan slette permanent når de måtte ønske, for deres egen nettsikkerhet.

Fordeler når du skal velge kandidater til intervju

Når jobbsøker inkluderer en videopresentasjon i sin søknad får de en rekke fordeler som kan være av stor betydning i utsilingsfasen før intervju. De kan oppsummeres i følgende punkter: 


• Få mer informasjon om kandidaten: En video lar oss bli kjent med sider av personen som er svært vanskelig å utstråle gjennom et stykke papir eller en PDF. Kommunikasjonsform, det profesjonelle uttrykket eller personlige egenskaper kan analyseres av alle som bistår i beslutningsprosessen. Generelt vil flere proaktive kandidater være mer tilbøyelige til å inkludere en videopresentasjon, som gir fordeler ved kategorisering og valg. 


• Få en visuell og rask fremstilling av interesser og generell motivasjon: Ved å ha begrenset tid vil søkeren fokusere på det de anser som mest interessant å presentere for arbeidsgiveren. 


• Det er utformet for å vise karakteren til søkeren: Får vi profiler med lignende kompetanse er vi interessert i å velge den som har en personlighet og ferdigheter som er mer egnet til det ansvaret de vil påta seg ved å bli ansatt. Tradisjonelt ville alle med tilstrekkelig formell kompetanse gjennomgå et intervju, men hvis vi har en video der de blir presentert, kan vi velge blant mange uten å måtte møte alle relevante søkere, og spare tid og ressurser. 


• Det fremhever de mest proaktive kandidatene: Siden presentasjonen er en mer personlig og nær kommunikasjon, gir vi søkeren muligheten til å vise sin interesse for den ledige stillingen umiddelbart. Og det gjør det mulig for oss å oppdage de som sender oss en personlig og unik video, i stedet for en generell video publisert på sitt sosiale nettverk eller nettside. 


• Det er ikke en CV: På grunn av sin korte varighet må kandidaten fokusere mer på å vise sine personlige og menneskelige sider og ikke gjenta CVen, så vi ikke får duplisert informasjon. Det gir totalt sett et bedre og bredere inntrykk. 


• Det gir et førsteinntrykk for hva vi senere kan finne i et potensielt ansikt-til-ansikt-intervju: Dette er en av de viktigste fordelene. Etter å ha hatt en første audiovisuell kontakt, har vi mer informasjon for å forberede intervjuet. Vi kan identifisere talenter som ellers kunne ha gått ubemerket hen, forberede intervjuet med større presisjon, forkorte intervjuets varighet, etc. 


• Det er avgjørende for bestemte roller: Hvis kommunikasjon og uttrykk er viktig for stillingen som utlyses kan dette være en mye mer effektiv kilde enn selve CVen. 


• Å ta i bruk video i utvelgelsesprosessen tar ikke mer tid eller medfører store utgifter: I evalueringen tar det bare et minutt å få et inntrykk, og det er ikke nødvendig å gjøre store endringer i rutinene. For bruk av løsningen trenger du bare en nettleser. 


• Det viser bedre hva kandidaten finner attraktivt ved jobben: Generelt vil søkeren poengtere det de finner mest attraktivt ved stillingen og det gjør det mulig for oss å vite på forhånd hvor deres motivasjon ligger.

Effektivitet i utvelgelsen

Ved å undersøke fordelene vi har nevnt, ser vi at hvis vi bruker dette verktøyet på riktig måte er effektivitetsøkningen av hele utvelgelsesprosessen veldig positiv og viktig.


Det første som fanges opp i videopresentasjoner er tidlig identifisering av talenter. Som vi vet, er proaktive profiler, med gode relasjons- og kommunikasjonsferdigheter, ofte svært interessante for de fleste roller. De gir vanligvis en rekke positive verdier i ethvert team, som fremmer kommunikasjonsflyten i organisasjonen.

Dette er et aspekt som hver dag blir viktigere og mer relevant, så vi ikke kan ignorere det.

I tillegg, når det gjelder en første kontakt med personen, er det en god innledning til intervjuet. Resultatet er at vi kan redusere antall intervjuer, og også varigheten av dem. Vi vil spare ressurser og tid som leder til det riktige valget.

Sist men ikke minst, få mye mer informasjon om kandidaten enn tidligere. Uttrykksform, fremtoning og budskap kan analyseres for å vurdere om de blir invitert til intervju, som gjør beslutningen mindre vilkårlig eller utelukkende fokusert på kompetanse eller arbeidserfaring.

Konklusjon

Bruk av videopresentasjon i utvelgelsesprosessen bidrar til å effektivisere prosessen. Ikke bare er det spart bruk av menneskelige ressurser, men det gir oss også mulighet til å identifisere de riktige talentene vi trenger på en mer effektiv måte.


Det er uten tvil lett å innlemme verktøy som gir gode positive fordeler.

Det er på tide å dra nytte av det til sitt fulle potensiale!

» Les hvordan My1Min hjelper deg å oppdage de beste kandidatene

Del på Facebook