Hva er viktigst når du ansetter?Hva er viktigst når du ansetter?

Arbeidsgivere: Teller karakter eller karakterer mest? Det moderne arbeidslivet er i endring. Stadig flere tar høyere utdannelse og mange søkere fyller formelle krav til en stilling. Måten vi rekrutterer endres også, og personlige egenskaper spiller en stadig viktigere rolle i ansettelsesprosessen.

For mange stillinger er formelle krav nødvendige. Det som skiller like utdannelser, foruten eksamensresultater, er personlige egenskaper. Felles for alle ansettelser er at personlige egenskaper til syvende og sist er avgjørende for hvem som ansettes. Nyansatte skal passe inn i et team, de skal gjenspeile virksomhetskulturen og inneha de riktige holdningene for den konkrete stillingen. I tillegg må man ha evne til å tilegne seg ny kunnskap og trene opp ferdighetene.

I dag kan arbeidsgivere gjøre langt grundigere undersøkelser av kandidater enn tidligere, takket være internett med søkemotorer og sosiale medier. Målet er å danne seg et riktig bilde av en kandidat, og mange arbeidsgivere dømmer førsteinntrykk fra bilder og innlegg i sosiale medier. Utfordringen ligger i at bilder og googlesøk ikke alltid forteller hele sannheten. Med videosøknader kan kandidaten selv styre hvilket førsteinntrykk de vil gi fra seg, og dermed gi arbeidsgivere et mer korrekt bilde. Eventuelle avvik mellom videosøknad og virkelighet vil uansett avdekkes i et intervju. Spørsmålet er om du inviterer de riktige kandidatene.

Det er enkelt å avdekke kandidaters karakterer [tall/bokstav som måleverdi for prestasjon], men hvordan avdekker du kandidaters karakter [særpreg og styrke hos en person] for å avgjøre hvem du inviterer til jobbintervju?

» Gå til mine digitale mapper

» Les hvordan My1Min hjelper deg å oppdage de beste kandidatene


Del på Facebook